Utbildningar & tips för ledare & följare

”Du föds inte till ledare, du väljs, utvecklas och växer in i rollen genom personlig utveckling, utbildning och vunnen erfarenhet”

Utbildning om Arbete på Väg: En Väg till Säkerhet och Kunskap

Att arbeta på vägen innebär att man måste vara medveten om de unika utmaningar och faror som detta yrke medför. För att säkerställa att både arbetare och trafikanter är skyddade och att arbetet utförs effektivt, är det viktigt att genomgå en utbildning om arbete på väg. Här kommer några anledningar till varför denna utbildning är så viktig och vad du kan förvänta dig från den.

Utbildningens Innehåll och Fördelar

Utbildning om arbete på väg täcker en mängd olika ämnen, inklusive trafikregler, arbetsmetoder, användning av skyddsutrustning och förståelse för olika typer av vägar. Genom att slutföra utbildningen kan du uppnå följande fördelar:

Slutligen är en utbildning om arbete på väg inte bara en investering i din egen säkerhet utan också i säkerheten för alla som deltar i vägtrafiken. Det är ett viktigt steg mot att säkerställa att våra vägar förblir en säker plats för alla.

Fördelarna med truckutbildning för truckkort

Att genomgå en formell truckutbildning erbjuder flera fördelar för blivande truckförare. För det första ger utbildningen en grundlig förståelse för de olika trucktyperna, deras funktioner och säkerhetsprotokoll. Detta inkluderar kunskap om ergonomi, lastningstekniker, säkerhetsföreskrifter och hantering av nödsituationer. En rätt utbildad truckförare är bättre rustad att undvika olyckor och minimera risken för skador på sig själv, kollegor och gods.

För det andra ger truckutbildningen en möjlighet att lära sig och öva praktiska färdigheter under professionell handledning. Det kan innefatta att köra truckar, lasta och lossa gods, navigera i trånga utrymmen och hantera olika typer av last. Genom att få feedback och vägledning från erfarna instruktörer kan blivande truckförare förbättra sina tekniker och utveckla en säker och effektiv körstil.

Företagsanpassade utbildningar inom ledarskap

En företagsanpassad utbildning är en utbildning som anpassas efter företagets specifika behov och mål. Utbildningen kan vara en ny introduktion för anställda eller en påbyggnad för att förbättra och uppdatera deras befintliga kunskaper. En påbyggnadsutbildning ger anställda möjlighet att bygga vidare på sin befintliga kunskap och erfarenhet, vilket ger företaget en ökad kompetens och konkurrenskraft.

Coach Companion är ett företag som erbjuder företagsanpassade och påbyggnadsutbildningar som är skräddarsydda efter företagets specifika behov. Coach Companion har en bred kunskapsbas och erfarenhet från olika branscher och kan erbjuda utbildningar inom områden som ledarskap, teamarbete, kommunikation och försäljning. Utbildningarna är utformade för att uppfylla företagets specifika behov och är skräddarsydda för att passa in i företagets kultur och värderingar.

Utbilda dig inom LOU - Din kompletta guide för offentlig upphandling

Välkommen till vår guide som hjälper dig att utbilda dig inom LOU - Lagen om offentlig upphandling. I denna artikel kommer vi att gå igenom allt du behöver veta för att förstå LOU, dess fördelar och begränsningar, och hur du kan använda denna kunskap för att delta i offentliga upphandlingar på ett framgångsrikt sätt. Läs vidare för att ta reda på mer!

Vad är LOU?

LOU är en svensk lag som styr hur offentliga myndigheter och organisationer köper varor, tjänster och byggentreprenader. Syftet med LOU är att främja en öppen, icke-diskriminerande och konkurrensutsatt upphandlingsprocess där alla företag, stora som små, har lika chanser att delta. LOU tillämpas på alla typer av upphandlingar som överstiger vissa tröskelvärden och kräver att upphandlande myndigheter och organisationer följer specifika regler och principer.

Fördelar med LOU

Genom att följa LOU kan offentliga myndigheter och organisationer säkerställa att upphandlingsprocessen är rättvis och öppen för alla. Detta innebär att små och medelstora företag kan delta i upphandlingar tillsammans med större företag, vilket främjar en sund konkurrens och bidrar till innovation och tillväxt. För företag som vinner upphandlingar kan detta innebära en stadig och pålitlig kundbas, medan för samhället i stort kan det innebära högre kvalitet på varor och tjänster till ett rimligt pris.

Begränsningar med LOU

LOU kan ibland uppfattas som byråkratisk och tidskrävande, särskilt för mindre företag som kanske inte har resurserna att delta i en omfattande upphandlingsprocess. Dessutom kan upphandlande myndigheter och organisationer ibland vara ovilliga att bryta med gamla sätt att göra saker och försöka nya lösningar, vilket kan hindra nya och innovativa företag från att delta. Det är också viktigt att notera att LOU inte garanterar att det bästa företaget alltid vinner upphandlingen, utan endast att förfarandet har genomförts på ett korrekt sätt.

Är du intresserad av att läsa mer eller utbilda dig inom LOU så kan du göra det på Byggakademin

Fallskyddsutbildning inklusive räddning gör skillnad

Fall- och räddningsskydd är en viktig säkerhetsåtgärd för alla som arbetar på höjder, oavsett bransch eller arbetsuppgift. Det är därför viktigt att förstå vikten av rätt utbildning och skydd utrustning, samt att följa alla regler och förordningar när det gäller säkerhet på höjder.

Säkerhetsutrustning som fallskydd, säkerhetslinor och hjälmar är absolut nödvändiga för att minimera skador vid en eventuell fallolycka. Utbildning är också en avgörande faktor i att förhindra olyckor, därför är det viktigt att all personal som arbetar på höjder har tillräcklig utbildning i säkerhet och fallskydd.

Målgruppen för fallskyddsutbildning hjälper alla som arbetar med liftar, på höjder, inklusive byggarbetare, takmontörer, elektriker och vindkraftsarbetare. Utbildningen är utformad för att ge den enskilda personen de kunskaper och färdigheter som krävs för att säkerställa säkerhet på höjder.

Målstyrning kan påverka motivation och engagemang

En fördel med målstyrning är den positiva påverkan det har på motivationen och engagemanget bland anställda. När mål är tydliga och mätbara kan man se sina framsteg och detta kan öka motivationen att arbeta hårdare för att nå målen. Dessutom kan målstyrning hjälpa till att skapa en kultur där anställda tar ansvar för sina uppgifter och arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål.

För The Information Company är målstyrning ett viktig verktyg för verksamhetsledning. Genom att använda målstyrning kan företag förbättra sitt beslutsfattande, sin organisation och sina resultat på många sätt. Tydliga och mätbara mål bidrar till bättre samordning, prioriterade resurser och ökad motivation bland anställda.

Bokföring av löner digitalt

Besmarter hjälper dig med digital bokföring av löner så att du slipper allt krångel och pyssel med det. Låt dom sköta bokföringen, månadsrapporter, deklaration, fakturahantering osv. Välj själv om du vill ha hjälp med flera av dom delarna eller bara exempelvis bokföring av lönerna. Deras tjänster är helt digitala och oberoende av ort men företaget är grundat och utgår från Stockholm.

Deras digitala arbetssätt bäddar för ett modernt samarbete och möjligheten att hitta vägar till bra samarbeten oavsett om ni är längs upp i Sverige eller på en helt annan plats på jorden. Låt Besmarter hjälpa dig med din digitala bokföring av löner, fakturor mm... helt enkelt!

Positiva effekter att ha en mentor

Idag är det mer populärt att skaffa en egen mentor inom sitt yrkesområde - som pushar en i rätt riktning i karriären. I många yrken kan man se människor som har sin egen mentor. Det är väldigt populärt för politiker, jurister, atleter och musiker. Ett exempel är en juristudent som sökte till en advokatbyrå i Lund och fick kontakt med en mentor där. Finns fantastiska möjligheter till självutveckling om man hittar rätt mentor.

Ta steget ut i arbetslivet med en yh utbildning

Vad är det som särskiljer en utbildning på en yrkeshögskola och en vanlig högskola? Man kan kortfattat summera detta att en yh utbildning ofta är framtagen för att leverera rätt kompetens till en bransch som skriker efter personal. Med andra ord är förutsättningarna att få jobb efter avslutad utbildning väldigt hög. En yrkeshögskola som valt att fokusera på yrken som lönespecialist, redovisningsekonom eller lönespecialist med system är Iterum Education. Iterum Education erbjuder yh-utbildningar för personer med en försmak för siffror och administration. Utbildningarna är framtagna för att kunna läsas större del på distans.

Utveckla dig själv med en kreativ utbildning

Musik är ett ganska oslagbart verktyg när det kommer till att förmedla budskap och känslor. Att utbilda sig själv inom musik är inte bara att utbilda sig utan att hitta nya sätt att uttrycka sig och nå fram till andra. Fridhems Folkhögskola har en väldigt väl omtalad utbildning inom musik, flera av Sveriges bästa jazzmusiker har börjat sin musikaliska karriär där. Är du själv sugen på att läsa mer om utbildningen? Läs mer om deras utbildning inom Folkhögskola musik.

Hur blir man en handledare för körkort?

Det finns riktlinjer att ta hänsyn till om man vill bli en handledare till en person som vill ta körkort. Att bli en körkortshandledare är en ansvarsfull roll att infinna sig i, där man måste ha kontroll över personen som övningskör - att den uppför sig i trafiken. Här har vi listat upp kraven det ställs på en person som vill ansöka till att bli en handledare:

Håll möten och utbildningar online enklare med Cisco

Cisco Webex är ett system för videokonferens som gör det enkelt att hålla allt från möten till utbildningar online. Det är proppfullt av bra funktioner och fungerar tillsammans med flera olika konfigurationer av hårdvara.

Konsten att ge rätt feedback

Att ge rätt slags feedback kan tyckas för många vara svårt. En del vill inte känna att man trycker ner personen man ger feedback till och andra kan helt missuppfatta feedbacken. När många tycker att dom ger feedback så brukar det mest vara tips och råd - inte en konstruktiv feedback som dom flesta människor efterfrågar egentligen. Det är speciellt viktigt för en handledare eller mentor att veta skillnanden. Det finns många bra böcker och inspirerande människor som har bra tips på hur du kan ge rätt konstruktiv feedback.

Ta körkort med enkelhet

Att ta körkort kan vara en större grej för många och det finns inga direkta genvägar till det. Men det finns flera sätt man kan skapa sig själv riktigt goda förutsättningar. Ett företag som ordnat detta är övningskörning.com som har satt ihop riktigt bra paket för dig som vill ta körkort. De har bland annat bra teoriböcker både för den som ska ta körkortet och för handledare, men det finns otroligt mycket material online på deras sajt som man kan få tillgång till om man köper ett medlemskap. De ger dessutom garanti att om du klarar deras övningar och ändå inte klarar körkortet så får du pengarna tillbaka.

Bokföring på polska? ABA Consulting hjälper dig!

ABa Consulting hjälper dig med all sorts bokföring på polska. Ska du starta eget företag, aktiebolag, handelsbolag eller? Då har ABA rätt underlag och material som kommer underlätta för ditt eget företag eller för att få ordning på din egna ekonomi. Allt från böcker till broschyrer och blanketter.

Volvo gymnasiet - Ett gymnasium för alla

Letar du efter ett gymnasium som erbjuder en mix av programmen natur, industri och teknik? Då är Volvo gymnasiet platsen för dig! Från dom kan du välja att läsa vidare eller direkt gå ut och jobba på arbetsmarknaden. Det är ett Industritekniskt program där utbildningen innehåller stora delar praktiska moment och tillsammans med teorin är detta en utomordentlig yrkesutbildning som ger dig grundläggande och särskild behörighet. På Volvo gymnasiet får du praktik både på Volvo men också utomlands.

Fallskyddsutbildning inkl. räddning

Fallskyddsutbildning är en form av utbildning som syftar till att lära personer hur man ska skydda sig mot fall från höga höjder, samt hur man ska hantera fallrelaterade situationer. Utbildningen kan innefatta teori och praktiska övningar, och kan vara specifik för olika branscher som byggnadsarbetare, takläggare eller kranförare. Räddning innebär att rädda någon som befinner sig i fara, och kan vara en del av fallskyddsutbildningen, då det handlar om att lära sig hur man ska hjälpa till att rädda någon som har fallit eller är i fara att falla. Rallco har en utbildning som vänder sig till alla som någon gång använder fallskydd och till dig som kanske borde göra det. Fallskyddsutbildning är också nyttig för arbetsledare och skyddsombud.

Välj det det bästa rekryteringsföretag för dina behov

Med Maxkompetens som rekryteringsföretag kan du hjälpa ditt företag att hitta de bästa kandidaterna för er organisation på ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt. Genom att utnyttja deras erfarenhet, nätverk och teknologi kan företag känna sig trygga i att de har en pålitlig partner som kan hjälpa dem att nå sina rekryteringsmål och uppnå framgång på lång sikt. Utöver fördelarna nämnda ovan, finns det ytterligare anledningar till varför företag bör överväga att anlita Maxkompetens som rekryteringsföretag. En av dessa anledningar är deras expertis inom olika branscher och sektorer. Maxkompetens har specialiserat sig på att rekrytera kandidater inom en mängd olika områden, inklusive IT, teknik, finans, marknadsföring, HR, logistik, tillverkning och många fler. Detta betyder att de har en omfattande kunskap och förståelse för de specifika kraven och utmaningarna som företag inom dessa branscher står inför när det gäller rekrytering. Letar du efter en konsult? Någon som kan hjälpa dig med ditt företag? I så fall har du kommit till rätt ställe. I nästa blogginlägg kommer vi att diskutera vad en konsult är och vad de kan göra för ditt företag. Vi kommer också att ge några tips om hur du hittar rätt konsult för dina behov. Så oavsett om du precis har börjat och behöver lite vägledning, eller om du vill ta ditt företag till nästa nivå.

Var ska jag montera dragkrok?

Jag antar att du talar om en dragkrok till en bil! En dragkrok är ett av de enklaste men effektivaste verktygen som varje förare bör ha. De ger ett sätt att snabbt och enkelt koppla ihop ditt fordon med ett annat för att kunna bogseras. Oavsett om du har gått sönder vid sidan av vägen eller behöver dras upp ur ett dike kan en bogserkrok hjälpa dig att komma tillbaka på vägen. Här på Dragkrokskungen finns allt du behöver veta om dragkrokar, från hur man använder dem till hur man kan montera dem.


Dragkrokexperten kan du också anlita om du letar efter en pålitlig dragkrok för din bil, lastbil eller SUV. De har ett stort urval av dragkrokar att välja mellan, så att du kan hitta den perfekta kroken för dina behov. Oavsett om du letar efter en tungt belastad dragkrok för seriös terrängkörning eller ett enkelt och lättanvänt alternativ för daglig användning har de allt du behöver. Så ta en titt på deras urval och hitta den perfekta dragkroken för dina behov! Det går bra att söka med reg. nummer så du sparar tid.

Hur man väljer den perfekta profilklädseln för dig

När du väljer profilkläder är det viktigt att tänka på vad som får dig och ditt företag att se bäst ut. Du vill välja något som visar upp din personlighet och får dig att känna dig säker. Det finns många olika typer av profilkläder att välja mellan, så du kan hitta det perfekta för dig.

Whiteboardtavlor som hjälpmedel för din utbildning

Whiteboardtavlor, även kallade markeringsskyltar eller torra radertavlor, är en typ av skrivyta som kan användas med markörer eller pennor. Whiteboards används ofta i klassrum, kontor eller mötesrum för att underlätta kommunikation och samarbete. Whiteboards kan antingen vara fast monterade på en vägg eller portabla. Bärbara whiteboards används ofta i miljöer där utrymmet är begränsat.

Fasta whiteboards är vanligtvis tillverkade av melamin, medan bärbara whiteboards vanligtvis är tillverkade av plast. Whiteboards kan finnas i olika storlekar, från små personliga tavlor till stora presentationstavlor. Ytan på en whiteboardtavla är vanligtvis blank och slät, vilket gör den lätt att skriva på och radera. Whiteboards kan torkas av med en torr trasa eller ett suddgummi.Ett stort urval av whiteboardtavlor hittas på Swedoffice.

Köp kontorsmaterial online

Behöver du fylla på med kontorsmaterial? Papperskungen.se är din onlineshop som du kan lita på! Dom har försett företag med kontorsmaterial i många år, och vet att effektivt kontorsarbete kräver bra kontorsmaterial till låga priser. Oavsett vad det är du behöver har papperskungen.se kontorsmaterial som: papper, pennor, pärmar eller andra arkiveringsmaterial. Så om du är i behov av några grundläggande kontorsmaterial som pennor, tejp, gem, saxar, papperskorgar och så vidare, gå till papperskungen.se och fyll på!

Lär dig köra truck

I många industriella och kommersiella miljöer är en gaffeltruck en viktig del av utrustningen. Gaffeltruckar används för att flytta tunga laster runt en anläggning och kan bidra till att förbättra effektiviteten och produktiviteten.

Truckar spelar en viktig roll i många branscher, från byggnadsverksamhet och tillverkning till logistik och lagerhållning. Gaffeltruckar används ofta för att flytta tunga laster eller för svåra uppgifter som att lasta och lossa lastbilar och kan bidra till att förbättra produktiviteten och effektiviteten på arbetsplatsen. Oavsett om du letar efter en ny gaffeltruck för ditt företag eller bara vill lära dig mer om dessa mångsidiga maskiner viktigt att veta är att för att köra truck måste du skaffa truckkort. Det gör du enklast hos Truckbröderna.

Låt dina medarbetare utvecklas!

Kompetensförsörjning är en nödvändighet för att en verksamhet ska kunna utvecklas framåt. Kompetensförsörjning bygger på i huvudsak fem punkter, involvera rätt personer, diskutera nuläge och sätta mål, koppla ihop kompetens med handling, tänk både individ och struktur samt att låta kompetensförsörjningsstrategin växa fram. Detta är alltså de fem byggstenarna som behöver fungera för att medarbetare ska känna att de utvecklas och rör sig framåt i sina yrkesroller. På webben finns det fullständiga guider för hur du kan arbeta med kompetensförsörjning i din verksamhet.

Teknik gymnasium

På Mälardalens Tekniska Gymnasium erbjuder de en av de mest kompletta teknikutbildningarna i Sverige. Utbildningen syftar till att ge eleverna en bred och djup kunskap inom teknikområdet, samt utveckla deras förmåga att tänka analytiskt och problemlösande. Eleverna får lära sig om teknikens historia, teknikens utveckling och hur teknik påverkar samhället. De får också möjlighet att arbeta med olika teknikprojekt och att använda olika verktyg och tekniker för att lösa problem. På deras teknikgymnasium finns flera inriktningar att välja mellan, såsom elektroteknik, mekatronik, maskinteknik, teknisk design och informationsteknik. Eleverna får också möjlighet att välja kurser inom matematik, fysik och kemi. Teknik gymnasium ger eleverna en god grund för att kunna välja en karriär inom teknikområdet eller fortsätta sina studier på högskola eller universitet.

Gå yrkeshögskola hos Nercia!

Om du funderar på att vidareutbilda dig och söka till yrkeshögskola i höst så är det en utmärkt möjlighet att öka dina karriärmöjligheter. En yrkeshögskoleutbildning ger dig praktisk kompetens och efterfrågade färdigheter inom olika yrkesområden. Genom att gå en yrkeshögskoleutbildning får du en stark koppling mellan teori och praktik, vilket gör att du är väl förberedd för arbetslivet. Hos Nercia hittar du ett brett utbud yrkeshögskoleutbildningar att välja mellan. Oavsett om du är intresserad av teknik, IT, ekonomi, vård eller något annat område, så finns det förmodligen en passande utbildning för dig. Att gå yrkeshögskola ger dig också möjlighet att knyta värdefulla kontakter och bygga upp ett starkt nätverk inom branschen. Vill du veta mer om att gå yrkeshögskola och vilka möjligheter det kan ge dig? Besök Nercias hemsida för att läsa mer om deras utbildningar och hur du ansöker.

Handledare.se

Vi ger dig tips och råd på hur du kan bli en bättre handledare och mentor.